کشف آب معدنی در کیش که قابلیت درمان میگرن را دارد

اگرچه  آب معدنی در کیش بدون عارضه به نظر می رسد، اما دارای خواص شیمیایی و فیزیکی بسیار پیچیده ای است، زیرا مولکول آب از دو اتم هیدروژن تشکیل شده است، هر اتم با یک پیوند شیمیایی با یک اتم اکسیژن مرتبط است و بیشتر اتم های هیدروژن حاوی یک هسته هستند.

تنها از یک پروتون، پیوند هیدروژنی زمانی تشکیل می‌شود که اتم‌های هیدروژن در مولکول‌های آب به مناطقی با چگالی الکترون بالا جذب شوند.

دانشمندان دریافته‌اند که ایزوتوپ‌های مشابه آب در طبیعت وجود دارند، یعنی دوتریوم و تریتیوم، که در آن هسته اتمی اکسید دوتریوم، معروف به آب سنگین، حاوی یک نوترون است و در تحقیقات شیمیایی و راکتورهای هسته‌ای به عنوان داور نوترون استفاده می‌شود.

هسته اتمی تریتیوم حاوی دو نوترون است. تعریف آب معدنی آب معدنی: آبی است که مولکول های آن حاوی مقدار فراوان و زیادی گازها و مواد معدنی محلول است.

آب معدنی در کیش

آب معدنی طبیعی که از چشمه ها و چاه ها سرچشمه می گیرد اغلب دارای درصد بسیار بالایی از گازها مانند: کربنات کلسیم، سولفات منیزیم، سولفات سدیم و پتاسیم است، همچنین آب معدنی طبیعی از گاز دی اکسید کربن و گاز سولفید هیدروژن اشباع شده است.

با پیشرفت علم و فناوری، تولید آب معدنی به صورت صنعتی با اشباع آب مقطر با گاز دی اکسید کربن و افزودن نمک به آن امکان پذیر شد، بنابراین آب معدنی در دو نوع آب معدنی طبیعی و آب معدنی صنعتی وجود دارد.

درصد مواد معدنی موجود در آب متفاوت است، ماده معدنی طبیعی نسبت به آب معدنی صنعتی با اختلاف زیادی زیاد است و گاهی ممکن است درصد آن کمتر از درصد موجود در آب معمولی باشد.

آب ناشی از چشمه های معدنی (به ویژه چشمه های آب گرم)؛ زیرا این چشمه دارای ارزش درمانی مهمی برای درمان بیماری های روماتیسمی و تسکین آرتروز، کمردرد و برخی بیماری های پوستی است.