دانه سویا دامی موجب شد یک دامداری از ورشکستگی نجات پیدا کند

سویا، یا به اختصار سویا، در ژاپن، چین و آسیای جنوب شرقی منشأ گرفته است. 9000 سال پیش در چین کشت می شد. سویا متعلق به خانواده حبوبات، در خانواده حبوبات است.

دانه سویا دامی اولین بار در قرن هجدهم در اروپا و ایالات متحده آمریکا ذکر شد. دانه سویا پس از جنگ جهانی دوم به شکل مارگارین محبوبیت خاصی به دست آورد.

سویا در حدود 6 درصد از کل سطح کشاورزی در سراسر جهان کشت می شود. در سطح جهانی، مهمترین دانه روغنی است. در سال 1960، 17 میلیون تن تولید شد، در سال 2016 این میزان در حال حاضر 334.9 میلیون تن بود.

از سال 1900 تا 2010، برداشت جهانی 4000 درصد افزایش یافت. هیچ محصول کشاورزی دیگری تا به امروز به ارزش مشابهی دست نیافته است.

مشکل این است که گیاهان در کشت های تک کشت می شوند و مناطق جنگل های بارانی در آمریکای جنوبی برای این کار پاکسازی می شوند.

دانه سویا دامی

صنعتی شدن برای کشت این گیاه تعیین کننده بود. به عنوان مثال، در جنگ جهانی اول، ایالات متحده نیتروگلیسیرین را از روغن سویا برای استفاده در مواد منفجره و دارو تولید کرد. به اصطلاح کیک سویا یک محصول زائد بود. این در مقیاس بزرگ در پرواربندی حیوانات استفاده می شد. بنابراین، تولید گوشت می تواند افزایش یابد.

در دوران ناسیونال سوسیالیسم، این گیاه حتی به عنوان یک ماده غذایی مربوط به جنگ طبقه بندی می شد و به دلیل داشتن پروتئین و روغن ارزشمند و به عنوان منبع کربوهیدرات، به صورت آرد سویا به غذا اضافه می شد.

سویا به شکل نیتروگلیسیرین هنوز هم امروزه در رنگ ها و لاک ها، به عنوان خوراک دام ارزان قیمت و به عنوان یک ماده غذایی و افزودنی غذایی استفاده می شود. این کاربرد چند منظوره منجر به تغییر در مناطق اصلی رشد  از شرق آسیا به شمال و جنوب آمریکا شد.

پس از جنگ جهانی دوم، اقتصاد سویا بسیار سریع توسعه یافت. از اواخر دهه 1990، کشت سویای اصلاح شده ژنتیکی (تراریخته، اصلاح شده ژنتیکی) به شدت افزایش یافته است.

در حال حاضر سویای تراریخته بسیار بیشتری نسبت به سویای معمولی کشت می شود. تجارت سویا و فرآورده های آن و مسیرهای تجاری اصلی مربوطه نیز در سال های اخیر افزایش چشمگیری داشته است.

هیچ محصول دیگری به جز سویا نمی تواند به اندازه آنها پروتئین تولید کند، نسبت به سطح زیر کشت. پروتئین سویا 40 درصد است. غذاهای تهیه شده از آن نیز از نظر پروتئین بسیار غنی هستند.