استفاده از رب گوجه جانستون در رستوران های اروپایی متوقف شد

رب گوجه جانستون با کیفیت خوب؛ تا حد امکان می توان آن را از گوجه فرنگی های کاملا رسیده، سالم و قرمز رنگ تهیه کرد. بنابراین، انتخاب گونه های مناسب برای تولید رب گوجه فرنگی و پرورش گوجه فرنگی درست در کارخانه از اهمیت بالایی برخوردار است.

بنابراین، می توان گوجه فرنگی های تازه را که در حین حمل و نقل آسیب نبیند، فرآوری کرد.

رنگ یکی از مهمترین معیارهای کیفی رب گوجه فرنگی است. بنابراین هم پوست و هم گوشت گوجه فرنگی باید کاملا سرخ شود. گوجه فرنگی کمی سبز روی رنگ و طعم رب گوجه فرنگی بسیار منفی تأثیر می گذارد.

ویژگی گوجه فرنگی برای تبدیل شدن به رب فقط به رنگ محدود نمی شود. در واقع، این گوجه فرنگی; باید گونه ای باشد که ماده خشک و قند بالایی داشته باشد.

در برابر بیماری ها و کپک ها مقاوم باشد، همزمان بالغ شود و محصول فراوانی تولید کند. در کشور ما انواع گوجه فرنگی با نام گوجه صنعتی کشت می شود.

رب گوجه جانستون

متوسط ​​نسبت ماده خشک در گوجه فرنگی 5 درصد است. با این حال، ماده خشک ممکن است حداکثر تا 6.5٪ افزایش یابد. حدود 60 درصد از ماده خشک محلول در آب گوجه فرنگی از قندهای احیاکننده تشکیل شده است.

رب گوجه فرنگی که به غذاها اضافه می شود نه تنها به آنها رنگ و طعم می دهد، بلکه باعث می شود مردم طعم آن را بهتر درک کنند. برای این منظور، گلوتامات ها به بسیاری از مواد غذایی در صنایع غذایی اضافه می شود تا درک بهتری از طعم ایجاد شود.

گلوتامات در طبیعت به دو شکل مختلف آزاد و محدود وجود دارد. گلوتامات آزاد به خصوص در گوجه فرنگی فراوان است و با رسیدن این مقدار افزایش می یابد.

مراحل تولید رب گوجه فرنگی

تولید رب گوجه فرنگی اساساً شامل 3 مرحله است. اینها؛

1. بدست آوردن پالپ

2. غلظت پالپ با سرعت معین

3. رب گوجه فرنگی را داخل بسته پر کنید.

تولید خمیر از گوجه فرنگی

درست مثل میوه ها خمیر می شود. مراحل آماده سازی اولیه و مراحل تولید بعدی در زیر توضیح داده شده است.